Einar Thermænius

Här nedan följer en förteckning över de detektivromaner respektive följetonger där Einar Thermænius står för översättningen.

Förteckningen är indelad i två olika kategorier utifrån publiceringstyp.

 

Detektivromaner

 

Följetonger