Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: En dos stryknin

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1953

Tryckeri: Alb. Bonniers Boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The Mysterious Affair at Styles 1920 (Amerikanska utgåvan) och The Mysterious Affair at Styles 1921 (Brittiska utgåvan)

Översättare: Eva Wahlenberg (1860-1949)

Omslag: B. O. Wennerberg (1918-2000)

Serien: Trumf-serien

Bindning: Inbunden. En etikett på försättsbladet "Med hälsning från Bokklubben Svalan"

Storlek: 190 x 125 millimeter

Pris: 6:50

Sidantal: 219

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings och Överinspektör James Japp)

 

DETALJER: Första sidan är ett försättsblad med etiketten från bokklubben. Därefter följer smutstitelsidan med författarnamnet och titeln. Smutsitelsidans baksida är blank och efterföljande sida är titelsidan med författarnamnet, seriens logotype och namn, titeln, förlagsnamnet och förlagsorten. På titelsidans baksida står översättarens namn, tryckorten, tryckeriet och årtalet.

På nästkommande sida (sidan fem) börjar boken med: 1. Jag far till Styles

Texten slutar på sidan 218 och på sidan 219 finns en innehållsförteckning. Sidan därefter är blank och sist kommer ett eftersättsblad.