Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: En dos stryknin

Förlag: Bokförlaget Aldus/Bonniers

Tryckår: 1973

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri, Stockholm

Originaltitel: The Mysterious Affair at Styles 1920 (Amerikanska utgåvan) och The Mysterious Affair at Styles 1921 (Brittiska utgåvan)

Översättare: Eva Wahlenberg (1860-1949)

Omslag: Per Åhlin (1931-)

Serie: Delfinserien Nummer 430. Andra upplagan

Bindning: Pocket

Storlek: 185 x 110 millimeter.

ISBN: 91-0-022631-9

Pris: 9 kronor

Sidantal: 188

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings och Överinspektör James Japp)

 

DETALJER: Först i boken kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, förlagsnamnet och förlagsorten. På titelsidans baksida står ISBN-numret, originalets titel, översättarens namn, copyrighten, omslagstecknarens namn, information om första svenska utgåvan samt utgåvorna i förevarande serie. Dessutom anges namnet på landet där boken är tryckt, tryckeriets namn, årtalet samt tryckorten.

På nästkommande sida (sidan tre) börjar boken med:

FÖRSTA KAPITLET

Jag far till Styles

Texten slutar på den opaginerade sidan 188. På de opaginerade sidorna 189-192 finns en förteckning över DELFINSERIEN Svensk och utländsk litteratur från Lars Ahlin Stora glömskan till Emile Zola Den stora gruvstrejken.