Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: En dos stryknin

Förlag: BookMark

Tryckår: 2020 (Utgiven 15 September)

Tryckeri: ScandBook AB, Falun

Originaltitel: The Mysterious Affair at Styles 1920 (Amerikanska utgåvan) och The Mysterious Affair at Styles 1921 (Brittiska utgåvan)

Översättning: Eva Wahlenberg (1860-1949) och Helen Ljungmark (1973-)

Omslag: Sara R. Acedo

Bindning: Inbunden med skyddsomslag. Svart band med förlagets logotyp samt författarnamnet och titeln samt en solfjäder i guld.

Storlek: ?

ISBN: 978-91-89087-53-8

Pris: ?

Sidantal: 260

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings och Överinspektör James Japp)

Kommentar: För första gången publiceras även det originalskrivna slutet (på svenska), vilket Christie fick ändra innan boken publicerades.

 

DETALJER: Först kommer en dekorerad försättsbladssida (i likhet med främre pärmens insida), baksidan är blank. Därefter följer smutstitelsidan med titelnamnet. Smutstitelsidans baksida är blank och nästkommande sida är en illustrerad titelsida med bilden av en medicinflaska tillsammans med förlagsnamnet, titeln, författarnamnet samt den ena översättarens namn. På titelsidans baksida finns författarens signatur, förlagets logotyp samt namn och webadress. Därefter följer originalets titel samt copyright. Under denna information anges förlagets namn, förlagsorten samt årtalet liksom översättarens (Eva Wahlenbergs) och omslagstecknarens namn. Slutligen anges även tryckeriets namn, tryckorten, årtalet och ISBN-numret samt en logotyp med text om att pappret kommer från ansvarsfulla källor.

Nästa blad innehåller dedikationen: Till min mor och dedikationssidans baksida är blank.

På efterföljande sida (sidan sju) börjar boken med:

JAG FAR TILL STYLES

KAPITEL ETT

Texten slutar på sidan 260 och efterföljande sida är blank. Därefter följer en illustrerad förteckning över Agatha Christies böcker i jubileumsutgåva från Poirots jul till En dos stryknin. På sidan därefter finns en uppdelad illustrerad förteckning där den övre ägnas åt Sophie Hannahs nyskrivna Poirot-deckare medan den undre delen har fokus på vilka titlar som finns utgivna som Print On Demand och Ljudbok. Baksidan till förteckningen är blank och till sist följer tre tomma eftersättsblad och sedan ett eftersättsblad där baksidan har en logotyp i form av en solfjäder. Allra sist följer ett slutligt eftersättsblad där baksidan är dekorerad i enlighet med såväl främre som bakre pärmens insida och den dekorerade försättsbladssidan.

På främre fliken står en kort text om boken och dess väg fram till publicering samt en text om Agatha Christie och bokens huvudrollsinnehavare. På bakre fliken finns ett foto av Christie samt en kort text om henne. Dessutom anges omslagstecknarens namn samt fotografens namn och vilka som äger rättigheterna till detta (foto).