Här nedan följer en förteckning över de böcker som ingår i serien

Engelsk - Svensk paragloss

 

1950-talet:

1. Peril at End House. Engelsk - Svensk paragloss 1950

 

Senare upplagor:

(1) Peril at End House. Engelsk - Svensk Paragloss nr 9 1957

    Peril at End House. Engelsk-Svensk Paragloss nr 9 1966 (MOTALA)

    Peril at End House. Engelsk-Svensk Paragloss nr 9 1966 (LUND)