Erik Stocklassa

Här nedan följer en förteckning över de följetonger Erik Stocklassa har illustrerat

Förteckningen sorterad i utgivningsordning.

 

Följetonger:

1950-talet:

1. Mord annonserat 1950 (Stockholms-Tidningen)