Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Ett karibiskt mysterium

Förlag: Albert Bonniers förlag

Tryckår: 1965

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: A Caribbean Mystery 1964 (Brittiska utgåvan) respektive 1965 (Amerikanska utgåvan)

Översättare: Torsten Blomkvist (1912-1967)

Omslag: Per Beckman (1913-1989)

Bindning: Häftad. Stämplad: Läsexemplar på undre snittet, cirkuleringsetikett på bakre omslagets insida.

Storlek: 202 x 125 millimeter.

Pris: -

Sidantal: 197 sidor.

Problemlösare: Jane Marple

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med författarnamnet och titeln, baksidan är blank. Därefter kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, förlagsnamnet och förlagsstaden. På titelsidans baksida står översättarens namn, originalets titel, copyright, tryckeriets namn, årtalet samt tryckorten.

Därefter börjar boken på sidan fem med:

I Major Palgrave berättar en historia

Texten slutar på sidan 196 och på efterföljande sida finns en innehållsförteckning. På de opaginerade sidorna 198-199 finns en förteckning över tidigare verk av Agatha Christie från En dos stryknin 1929 till och med Klockorna 1964 och till sist kommer en blank sida.