Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget (Boken i Margareta Ginmans ägo)

Titel: Ett karibiskt mysterium

Förlag: Holger Schildts förlag

Tryckår: 1965

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri, Stockholm

Originaltitel: A Caribbean Mystery 1964 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA året därpå, se: Amerikanska utgåvan.

Översättare: Torsten Blomkvist (1912-1967)

Omslag: Per Beckman (1913-1989)

Bindning: Häftad.

Storlek: ?

Pris: 12:50 Nmk

Sidantal: 197 sidor.

Problemlösare: Jane Marple

 

Senare upplagor av denna titel:

1. Ett karibiskt mysterium 1968 (Delfinserien nummer 281 (Första upplagan))

2. Ett karibiskt mysterium 1969 (Delfinserien nummer 281 (Andra upplagan))

3. Ett karibiskt mysterium 1971 (Delfinserien nummer 281 (Tredje upplagan))

4. Ett karibiskt mysterium 1975 (Underhållningsbokklubben (Första tryckningen))

5. Ett karibiskt mysterium 1977 (Underhållningsbokklubben (Andra tryckningen))

6. Ett karibiskt mysterium 1978 (Underhållningsbokklubben (Ny tryckning))

7. Ett karibiskt mysterium 1979 (Underhållningsbokklubben (Tredje tryckningen))

8. Ett karibiskt mysterium 1980 (Underhållningsbokklubben (Ny upplaga))

9. Ett karibiskt mysterium 1981 (Underhållningsbokklubben (Ny upplaga))

10. Ett karibiskt mysterium 1984 (Albert Bonniers Förlag)
      Boken finns även utgiven i en delupplaga av Schildts Förlag.

11. Ett karibiskt mysterium 1990 (Bokia)

Kommentar: Se även Följetongsformat respektive (övriga) Bokformat samt Bokutdrag.