Bild 2: Ryggen      Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Ett sting i tummen...

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1969

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: By the Pricking of My Thumbs 1968 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år, se: Amerikanska utgåvan.

Översättare: Astrid Borger (1912-1985)

Omslag: Per Beckman (1913-1989)

Bindning: Häftad

Storlek: 210 x 131 millimeter

Pris. 26:50 kronor.

Sidantal: 211 sidor.

Problemlösare: Tommy och Tuppence Beresford

Kommentar: Boken förekommer även i två Varianttyper.

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med titeln, baksidan är blank. Därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln, ett stycke ur Macbeth, förlagsnamnet och förlagsorten. På titelsidans baksida står översättarens namn, originalets titel, copyright, tryckeriets namn, årtalet samt tryckorten.

Därefter följer på den opaginerade sidan fem en dedikation från författaren, baksidan är blank. På sidorna sju till åtta återfinns en innehållsförteckning från BOK I Solåsen Moster Ada till BOK IV Här är kyrktornet, här är prästen

Öppna dörrarna så ser du resten

På den efterföljande sidan nio börjar boken med:

BOK I

Solåsen

I. Moster Ada

Texten slutar på sidan 211, baksidan är blank och på sidorna 213-214 finns en förteckning över tidigare böcker av Agatha Christie från och med En dos stryknin 1929 till och med Oändlig natt 1968. Till sist kommer ett eftersättsblad.

 

Senare upplagor av denna titel:

1. Ett sting i tummen... 1998 (Underhållningsbokklubben)

Kommentar: Se även Följetongsformat respektive (övriga) Bokformat samt Bokutdrag.