Titel: Ett sting i tummen

Förlag: Svenska Dagbladet

Tryckår: 1969

Publiceringsdatum: Publicerad mellan 30 Januari och 8 April

Tryckeri: Svenska Dagbladets Tryckeri, Stockholm

Originaltitel: By the Pricking of My Thumbs 1968 (Brittiska utgåvan) och By the Pricking of My Thumbs 1968 (Amerikanska utgåvan)

Svensk boktitel: Ett sting i tummen... 1969 (se nedan)

Översättare: Astrid Borger (1912-1985)

Sidantal: 268

Problemlösare: Tommy och Tuppence Beresford

 

DETALJER: På titelsidan står det författarnamnet och titeln På titelsidans baksida står originalets titel, översättarens namn, copyrighten, tryckeriets namn, tryckeristaden samt årtalet. På sidan tre börjar boken.

 

Andra publiceringar som följetong:

-

 

Bokformsoriginal:

Ett sting i tummen... 1969 (Albert Bonniers Förlag (Förhandsexemplar))

Ett sting i tummen... 1969 (Albert Bonniers Förlag (Förlagsstämplad))

Ett sting i tummen... 1969 (Albert Bonnier Förlag)

Ett sting i tummen...1969 (Schildts Förlag)