Titel: Fånga honom levande!

Publicerad i: Aftonbladet

Tryckår: 1965

Publiceringsdatum: 20 juni        Publicerad i: Söndagsbilagan/Sektion 2 till Nr 164.

Tryckeri: Aftonbladets tryckeri, Stockholm.

Originalets titel: The Erymanthian Boar (1940).

Chefredaktör och ansvarig utgivare: Kurt Olov Samuelsson (1921-2005).

Översättare: Ej angiven.

Illustratör: Nils Hahne (1918-1979).

Pris: 50 öre.
(5 öre högre pris på tåg och båtar).

Sidantal: Två sidor (på sidorna åtta respektive nio)

Problemlösare: Hercule Poirot

Kommentar: Novellen delvis omskriven av Bertil Ohlberger (1940-) till följd av strul vid sättningen, vilket beskrivs i DN artikeln På tal om surrogatförfattare
                      29 augusti 2015.

 

ÖVRIGA PUBLICERINGAR:

1. Det erymanthiska vildsvinet 1949 (I novellsamlingen Herkules' storverk)

2. Det erymanthiska vildsvinet 1986 (I antologin Med list och våld. Detektivnoveller i urval)