Här nedan kommer jag förteckna alla tidningar och tidskrifter som är genomgångna i jakten på Christiepublikationer:

Längst ner på listan finns en källförteckning över var uppgifterna är hämtade från.

Tidningar markerade med en * är genomgångna via Kungliga Bibliotekets tjänst Svenska Dagstidningar och användandet av specifika sökord (därmed kan vissa publiceringar ha missats vid genomgång)

 

8 sidor 2013-2021*

 

A:

ABF- Tidning för Arbetarnas Bildningsförbund 1922-1930 och 1933-1953

Aftonbladet 1920-1922

Aftonbladet 1923-1946

Aftonbladets Vecko- och Halfvecko-upplaga 1891-1940

Allas magasin 1927

Allas veckotidning 1930-1975

Allers 1920-1959

Allers/Familjejournalen 1959-1966

Allt för alla 1920-1932 (se även Vårt Hem/Allt för alla)

Arbetar-Tidningen 1955

Arena 1951-1953

Artes 1975-1977

 

B:

Bildjournalen (se Film-/Bildjournalen)

BLM 1960-1977

Boråsjulen 1896-1967

Brand 1948-1967

Brands Första Majnummer 1920-1936

Brands Julnummer 1920-1936

Brokiga Blad 1920-1930

 

C:

Carlshamn. Tidning för Blekinge län 1920-1932

Chock 1963-1965 och 1972-1975

 

D:

Dagens Nyheter 1920-1942 och 1961-1964 (Nygren 2) + 1943-1988 (Nygren 5) + 1989-2021*

Dagens Tidning 1920-1921 och 1925

 

E:

Enköpinspostens Julnummer

Expressen 1944-2021*

 

F:

Familje-Journalen/25:an 1951-1953

Familje-Journalen 1953-1959 (se även Allers/Familjejournalen)

Fickjournalen/Hennes 1945-1977

Film- och Bildjournalen 1921-1969

Folket i Bild/Kulturfront 1972-1976

Förgät mig ej 1920-1926 (se även Kasper och Förgät mig ej)

 

G:

Gotlands Allehanda 1920-1921

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1920-1961

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 1962-1973

Göteborgs Morgonpost 1926 och 1932

 

H:

Hela Världen 1928-1963

Helsingborgs Dagblad 1920

Hemmet 1920-1931

Hemmets Journal 1921-1975

Hemmets Lektyr 1927-1928

Hemmets Veckotidning 1929-1963

Hennes (se Fickjournalen/Hennes)

Horisont 1969-1977

Hudibras 1947

Hängmattan 1943

 

I:

 

J:

 

K:

Karlshamns Allehanda 1920

Kasper 1920-1926

Kasper och Förgät mig ej 1927-1928

Konsumentbladet/Vi 1920-1967

Kumla Julblad 1930-1979

 

L:

Lektyr 1923-1972

Levande livet 1937 (Andra halvan) + 1938-1939 (Samlare som gått igenom)

Liv 1937-1940

Lunds Dagblad 1920 + 1921-1960

 

M:

Masken 1934-1937

Min Värld 1964

Mysterie-magasinet 1954-1955

 

N:

Nerikes Allehanda 1920

Norrköpings Tidningar 1920-1922 + 1955 och 1985

Nya Dagligt Allehanda 1920

Nöje och Tidsfördrif 1921-1922

 

O:

OBS 1944-1955

 

P:

 

Q:

 

R:

 

S:

Sjuhäradsbygdens jul 1934-1965

Skånska Aftonbladet 1920-1923

Skånska Dagbladet 1920-1922

Stockholms Dagblad - De bästa novellerna 1926-1928

Stockholms-Tidningen 1920-1965

Svenska Dagbladet 1920-1973

Svensk Damtidning 1920-1967

Sydsvenska Dagbladet 1922-1969

Såningsmannen/Saxons 1920-1987

 

T:

Tidsfördrif 1920-1964 och 1968

Tip-Top 1920

Tjugofemman (25:an) 1941-1951 (se även Familje-Journalen/25:an)

 

U:

Upsala Nya Tidning 1920

 

V:

Vecko-Nytt 1946-1951

Vecko-Revyn (med Veckans Chock) 1935-1979

Vestmanlands Läns Tidning 1920-1930 + 1955 och 1985

Vi (se Konsumentbladet/Vi)

Vi Damer 1944-1963

Vårt Hem 1921-1932 och 1933-1951

Vårt Hem/Allt för alla 1932-1933

Vårt Hem/Året Runt 1946-1951

 

W:

 

X:

 

Y:

 

Z:

 

Å:

Året Runt 1946-1951 och 1960-1968 (se även Vårt Hem/Året Runt)

 

Ä:

 

Ö:

Östgöta Correspondenten 1920

 

Källor:

Doris Andersson, Maj Rydlund, Gunilla Söderström & Barbro Widell: ABF. Tidning för Arbetarnas bildningsförbund: Index 1922-1930. 1933-1953

Ingrid Andersson & Agneta Larsson: Boråsjulen. Register

Bengt Brundin: Brand. Register 1948-1967, Julnummer 1910-1936 och Första Majnummer 1911-1936.

Bengt Engdahl: Folket i Bild/Kulturfront. Femårsregister åren 1972-1976

Jan Hultgren: Allers 1879-1959, 25:an/Tjugofemman 1941-1951, Familje-Journalen/25:an 1951-1953, Familje-Journalen 1953-1959, Allers/FamiljeJournalen 1959-1966, Hemmets Lektyr 1927-1928, Hela världen 1928-1963, Min värld 1964-1964, Hemmet 1888-1931, Masken 1934-1937

Jan Hultgren: Allt för alla 1912-1932, Vårt hem 1921-1932, Vårthem/Allt för alla 1932-1933, Vårt hem 1933-1951, Vecko-nytt 1946-1951, Året runt 1946-1951, Vårt hem/Året runt 1952-1960, Året runt 1960-1968, Förgät mig ej 1895-1926, Kasper 1869-1926, Kasper och Förgät mig ej 1927-1928, Allt för allas månadshäfte 1917, Allas magasin 1927, Konsumentbladet/Vi 1913-1967

Jan Hultgren, Kjell Hjalmarsson & Arne Eriksson: Hemmets Journal 1921-1975, Liv 1937-1940, OBS 1944-1955, Chock 1963-1965, Allas veckotidning 1930-1975, Chock 1972-1975 och Hängmattan 1943

Jan Hultgren, Kjell Hjalmarsson och Arne Eriksson: Lektyr 1923-1972

Jan Hultgren: Vecko-revyn med Veckans chock 1935-1979, Film- och Bildjournalen 1921-1969, Vi damer 1944-1963, Fickjournalen/Hennes 1945-1977, Aurora 1893-1894, Hudibras 1947, Ur tiden och lifvet 1895-1899, Ny illustrerad tidskrift Aurora 1895, Illustreradt romanblad 1877

Jan Hultgren, Kjell Hjalmarsson & Arne Eriksson: Såningsmannen/Saxons 1905-1987, Brokiga blad 1907-1930, Svensk damtidning 1899-1967, Hemmets veckotidning 1929-1963, Mysterie-magasinet 1954-1955

Jan Hultgren, Kjell Hjalmarsson och Arne Eriksson: Tidsfördrif 1907-1964, 1968, Skånska, Svenska, Göteborgs- och Stockholmsföljetongen 1905-1908

Hundra årgångar berättar. Ur Vestmanlands Läns Tidning 1831-1930

John-Erik Jansén: Arena 1951-1953. Register och bibliografiskt schema

Mayre Lehtilä-Olsson: Register över utländsk skönlitteratur i svensk översättning i svenska kulturtidskrifter: BLM 1960-1977, Horisont 1969-1977, Artes 1975-1977

Charlotta Lindh: Skönlitterärt utbud i dagspressen: En undersökning av Vestmanlands läns tidning, Upsala Nya tidning och Norrköpings tidningar under 1955 och 1985

Lars-Erik Nygren (1): Aftonbladets Vecko- och Halfvecko-upplaga. En följetongsförteckning

Lars-Erik Nygren (2): Följetonger i några svenska dagstidningar. En förteckning

Lars-Erik Nygren (3): Följetonger i några svenska dagstidningar. Supplement

Lars-Erik Nygren (4): Följetonger i några svenska dagstidningar. Supplement nr 2-1

Lars-Erik Nygren (5): Komplement 1 - Följetonger i svenska dagstidningar

Lars-Erik Nygren (6): Romanförlag och Romanblad Supplement 3, del 5

Lars-Erik Nygren (7): Tidningsföljetonger i några svenska dagstidningar. Supplement 2-2

Torsten Samzelius: Kumla julblad. Ett artikelindex

Erik Strand: Bibliografi över Enköpings-postens julnummer

Björn Sundelid: Sjuhäradsbygdens jul 1934-1965. Register

Svenska Dagstidningar