Gary Newman

Här nedan följer en förteckning över de antologipublikationer där Gary Newman står för grafisk form.

Förteckningen är sorterad kronologiskt efter utgivningsdecennium.

 

1980-talet