Gerry Fancett

Här nedan följer en förteckning över de noveller Gerry Fancett illustrerat.

Förteckningen sorterad i utgivningsordning.

 

1970-talet:

1. Gift för andra gången 1979 (Husmodern nummer 26)

2. Villa Näktergalen 1979 (Husmodern nummer 27)