Titel: Godnatt för gott

Förlag: Saxon & Lindströms Förlag

Publicerande tidning: Svensk Damtidning

Tryckår: 1963-1964

Publiceringsnummer: Nummer 46 år 1963 till nummer 4 år 1964

Tryckeri: Saxon & Lindströms Fotogravyranstalt, Stockholm

Originaltitel: The Body in the Library 1942 (Amerikanska utgåvan) och The Body in the Library 1942 (Brittiska utgåvan)

Svensk boktitel: Liket i biblioteket 1944 (se nedan)

Översättare: Einar Thermænius (1889-1955)

Illustratör (Bild): Robert Hansson

Sidantal: Ej löpande paginering.

Pris: 80 öre per nummer (1 krona från och med nummer 52-53 år 1963 (oms inräknad))

Problemlösare: Jane Marple

 

Andra publiceringar som följetong:

-

 

Bokformsoriginal:

Liket i biblioteket 1944 (Bonniers detektivromaner)

Liket i biblioteket 1944 (Bonniers detektivromaner (Förlagsetiketterad Å&Å))

Liket i biblioteket 1944 (Bonniers detektivromaner (Triangelstämplad))