Guy Bruno

Här nedan följer en förteckning över de publiceringa där Guy Bruno står för den grafiska formgivningen

Förteckningen sorterad i utgivningsordning och utgår från titeln på det bidrag Christie skrivit

 

Noveller i antologier:

1990-talet:

1. The Affair at the Victory Ball 1995