Håkan Kjellin

Här nedan följer en förteckning över de antologier Håkan Kjellin är redaktör för.

Förteckningen är sorterad kronologiskt efter utgivningsdecennium.

 

1980-talet