Helen Ljungmark

Här nedan följer en förteckning över samtliga översättningar Helen Ljungmark står för.

Förteckningen är indelad i fyra olika kategorier utifrån publiceringstyp.

 

Detektivromaner

 

Novellixnoveller

 

Noveller i tidningar & tidskrifter

 

Sophie Hannahromaner