Hemmets Veckotidning

Här nedan följer en förteckning över alla publiceringar i Hemmets Veckotidning

Förteckningen är sorterad i publiceringsordning

 

1930-talet:

1. 1932 - Nummer 17: Bagdadkistans hemlighet

2. 1932 - Nummer 44: Middagsgonggongen

3. 1936 - Nummer 33 till 49: Mord i Mesopotamien

4. 1937 - Nummer 42: Rajahns smaragd

 

1940-talet:

5. 1942 - Nummer 23: Geryons fårahjord

6. 1942 - Nummer 29: Diomedes' hästar

7. 1949 - Nummer 35: Rykten är som den niohövdade hydran

 

1990-talet:

8. 1996 - Bilaga till nummer 28: Ett mord för Miss Marple

9. 1998 - Nummer 29: Mord i St Mary Mead

10. 1998 - Nummer 31: Dubbel skuld

11. 1998 - Nummer 34: Morbror Mathews testamente

 

2000-talet:

12. 2002 - Nummer 31: Fallet med den perfekta jungfrun

13. 2002 - Nummer 45: Mysteriet med mannens sista ord

14. 2003 - Nummer 17: Miss Marple och de försvunna smaragderna

15. 2003 - Nummer 32: Hercule Poirot och mysteriet med getingboet

16. 2005 - Nummer 32-33: Badortsmysteriet

17. 2007 - Nummer 29: Döden i herrgården

18. 2007 - Nummer 43-47: Mord på halloweenfesten

19. 2008-2009 - Nummer 52 år 2008 till nummer 4 år 2009: Hercule Poirots jul

20. 2009 - Nummer 18-19: Mysteriet i Cornwall

21. 2009 - Nummer 30: Getingboet