Herbert Lindgren

Här nedan följer en förteckning över de böcker där Herbert Lindgren står för omslagsillustrationen

Förteckningen sorterad i utgivningsordning

 

Detektivromaner:

1970-talet:

1. Passagerare till Frankfurt. En fantastisk historia 1972 (Albert Bonniers Förlag (Häftad med delvis löstagbart skyddsomslag)

    Se även: (Albert Bonniers Förlag (Häftad)) respektive (Albert Bonniers Förlag (Inbunden med skyddsomslag)) och (Schildts Förlag)

2. Långa skuggor 1973 (Albert Bonniers Förlag (Häftad))

    Se även: (Albert Bonniers Förlag (Inbunden med skyddsomslag)) respektive (Schildts Förlag)

3. Ridå. Hercule Poirots sista fall 1976 (Albert Bonniers Förlag (Häftad med skyddsomslag) (Läsexemplar))

    Se även: (Albert Bonniers Förlag (Inbunden med skyddsomslag)) respektive (Schildts Förlag)

4. Miss Marples sista fall 1977 (Häftad med skyddsomslag) (Läsexemplar) respektive (Inbunden med skyddsomslag)

5. Mysteriet på Blå tåget 1977 (Häftad med skyddsomslag (Läsexemplar)) respektive (Inbunden med skyddsomslag)

 

Senare upplagor:

(2) Långa skuggor 1976 (15/18 tusendet)

(3) Ridå. Hercule Poirots sista fall 1976 (Trettonde-sjuttonde tusendet) respektive (18/21 tusendet)

(4) Miss Marples sista fall 1978 (17/19 tusendet) 

     Se även: (20/22 tusendet) respektive (Tjugotredje-trettioförsta tusendet) och (Delfinserien nummer 596)

(5) Mysteriet på Blå tåget 1980 (Trettonde-tjugofjärde tusendet)