Här nedan följer en förteckning över de böcker Herbert Lindgren har gjort omslag till

Förteckningen sorterad i utgivningsordning

 

1970-talet:

1. Passagerare till Frankfurt. En fantastisk historia 1972 (Albert Bonniers Förlag (Häftad) (Läsexemplar))

    Passagerare till Frankfurt. En fantastisk historia 1972 (Albert Bonniers Förlag (Häftad) (Bonniers Bokklubb))

    Passagerare till Frankfurt. En fantastisk historia 1972 (Albert Bonniers Förlag (Häftad))

    Passagerare till Frankfurt. En fantastisk historia 1972 (Albert Bonniers Förlag (Inbunden med skyddsomslag))

    Passagerare till Frankfurt. En fantastisk historia 1972 (Albert Bonniers Förlag (Inbunden med skyddsomslag) (Förlagsstämplad))

    Passagerare till Frankfurt. En fantastisk historia 1972 (Schildts Förlag)

2. Långa skuggor 1973 (Albert Bonniers Förlag (Häftad) (Läsexemplar))

    Långa skuggor 1973 (Albert Bonniers Förlag (Häftad))

    Långa skuggor 1973 (Albert Bonniers Förlag (Inbunden med skyddsomslag))

    Långa skuggor 1973 (Schildts Förlag)

3. Ridå. Hercule Poirots sista fall 1976 (Albert Bonniers Förlag (Häftad med skyddsomslag) (Läsexemplar))

    Ridå. Hercule Poirots sista fall 1976 (Albert Bonniers Förlag (Inbunden med skyddsomslag) (Recensionsexemplar))

    Ridå. Hercule Poirots sista fall 1976 (Albert Bonniers Förlag (Inbunden med skyddsomslag))

    Ridå. Hercule Poirots sista fall 1976 (Schildts Förlag)

4. Miss Marples sista fall 1977 (Häftad med skyddsomslag) (Läsexemplar)   

    Miss Marples sista fall 1977 (Inbunden med skyddsomslag) (Bonniers bokklubb)

    Miss Marples sista fall 1977 (Inbunden med skyddsomslag)

5. Mysteriet på Blå tåget 1977 (Häftad med skyddsomslag (Läsexemplar))

    Mysteriet på Blå tåget 1977 (Inbunden med skyddsomslag (Läsexemplar))

    Mysteriet på Blå tåget 1977 (Inbunden med skyddsomslag (Recensionsexemplar))

    Mysteriet på Blå tåget 1977 (Inbunden med skyddsomslag)

 

Senare upplagor:

(2) Långa skuggor 1976 (15/18 tusendet)

(3) Ridå. Hercule Poirots sista fall 1976 (Trettonde-sjuttonde tusendet)

     Ridå. Hercule Poirots sista fall 1976 (18/21 tusendet)

(4) Miss Marples sista fall 1978 (17/19 tusendet)

     Miss Marples sista fall 1978 (20/22 tusendet)

     Miss Marples sista fall 1978 (Tjugotredje-trettioförsta tusendet)

     Miss Marples sista fall 1978 (Delfinserien nummer 596)

(5) Mysteriet på Blå tåget 1980 (Trettonde-tjugofjärde tusendet)