Ivar Hjertqvist

Här nedan följer en förteckning över de noveller Ivar Hjertqvist illustrerat

Förteckningen sorterad i utgivningsordning

 

Noveller:

1940-talet:

1. Olyckshändelse 1946 (Folket i Bild nummer 28 (Klamrad)) respektive (Inbunden)

2. Villa Näktergalen 1947 (Folket i Bild nummer 2-3)