Här nedan följer en förteckning över de publikationer James Japp figurerar i

OBS! Länkarna går enbart till första upplagan av boken (oavsett om det är den amerikanska eller brittiska utgåvan)

(I de fall det råder en skillnad mellan titeln i Storbritannien och USA anges båda titlarna)

 

1920-talet:

1. The Mysterious Affair at Styles 1920 (Amerikanska utgåvan)

    (Tillsammans med Hercule Poirot och Kapten Arthur Hastings)

2. Poirot Investigates 1924 (Brittiska utgåvan)

    (Tillsammans med Hercule Poirot och Kapten Arthur Hastings)

3. The Big Four 1927 (Brittiska utgåvan)

    (Tillsammans med Hercule Poirot och Kapten Arthur Hastings)

 

1930-talet:

4. Peril at End House 1932 (Amerikanska utgåvan)

    (Tillsammans med Hercule Poirot och Kapten Arthur Hastings)

5. Lord Edgware Dies 1933 (Brittiska utgåvan) / Thirteen at Dinner 1933 (Amerikanska utgåvan)

    (Tillsammans med Hercule Poirot och Kapten Arthur Hastings)

6. Death in the Air 1935 (Amerikanska utgåvan) / Death in the Clouds 1935 (Brittiska utgåvan)

    (Tillsammans med Hercule Poirot)

7. The A.B.C. Murders 1936 (Brittiska utgåvan)

    (Tillsammans med Hercule Poirot och Kapten Arthur Hastings)

8. Murder in the Mews and Other Stories 1937 / Dead Man's Mirror and Other Stories 1937 (Amerikanska utgåvan)

    (Tillsammans med Hercule Poirot och Kapten Arthur Hastings)

 

1940-talet:

9. One, Two, Buckle My Shoe 1940 (Brittiska utgåvan) / The Patriotic Murders 1941 (Amerikanska utgåvan)

    (Tillsammans med Hercule Poirot)

10. The Labours of Hercules 1947 (Amerikanska utgåvan)

      (Tillsammans med Hercule Poirot)

 

1960-talet:

11. 13 for Luck! A Selection of Mystery Stories for Young Readers 1961 (Amerikanska utgåvan)

      (Tillsammans med Hercule Poirot och Kapten Arthur Hastings)

 

1970-talet:

12. Poirot's Early Cases 1974 (Brittiska utgåvan) / Hercule Poirot's Early Cases 1974 (Amerikanska utgåvan)

      (Tillsammans med Hercule Poirot och Kapten Arthur Hastings)

 

1990-talet:

13. While the Light Lasts and Other Stories 1997

      (Tillsammans med Hercule Poirot och Kapten Arthur Hastings)

14. Black Coffee 1998 (Brittiska utgåvan)

      (Tillsammans med Hercule Poirot och Kapten Arthur Hastings)

 

2010-talet:

15. The Big Four 2016 (Detective Club Crime Classics 1)

      (Tillsammans med Hercule Poirot och Kapten Arthur Hastings)