Tryckta källor

Här nedan listar jag samtliga tryckta källor jag använt mig av vid författandet av bibliografin.

Förteckningen är sorterad i alfabetiskt och därefter kronologiskt.

 

A:

Doris Andersson, Maj Rydlund, Gunilla Söderström & Barbro Widell: ABF. Tidning för Arbetarnas bildningsförbund: Index 1922-1930. 1933-1953

Ingrid Andersson & Agneta Larsson: Boråsjulen. Register

 

B:

Georg Björklund: Författarregister till antologier och läseböcker (Andra upplagan 1963)

Jörgen Boman: Utbudet av skönlitterärt stoff i tre dagstidningar 1955 och 1985

Anders Brundin & Christina Lundborg: Följetonger i svensk dagspress 1982

Bengt Brundin: Brand. Register 1948-1967, Julnummer 1910-1936 och Första Majnummer 1911-1936.

Bengt Engdahl: Folket i Bild/Kulturfront. Femårsregister åren 1972-1976

 

F:

Eva Forsberg & Theres Smids: Var finns texten? I antologierna från Natur och Kultur (Utökad version 1999)

Gert-Ove Fridlund & Per-Erik Jansson: Skönlitterärt stoff i fack- och studieförbundspress 1955 och 1982

 

H:

Anders Hammarqvist & Johan Wopenka: Sorterade mord

Iwan Hedman-Morelius: Kriminallitteratur på svenska 1749-1985 + Kriminallitteratur på svenska 1986-1990

Jan Hultgren: Allers 1879-1959, 25:an/Tjugofemman 1941-1951, Familje-Journalen/25:an 1951-1953, Familje-Journalen 1953-1959, Allers/FamiljeJournalen 1959-1966, Hemmets Lektyr 1927-1928, Hela världen 1928-1963, Min värld 1964-1964, Hemmet 1888-1931, Masken 1934-1937

Jan Hultgren: Allt för alla 1912-1932, Vårt hem 1921-1932, Vårthem/Allt för alla 1932-1933, Vårt hem 1933-1951, Vecko-nytt 1946-1951, Året runt 1946-1951, Vårt hem/Året runt 1952-1960, Året runt 1960-1968, Förgät mig ej 1895-1926, Kasper 1869-1926, Kasper och Förgät mig ej 1927-1928, Allt för allas månadshäfte 1917, Allas magasin 1927, Konsumentbladet/Vi 1913-1967

Jan Hultgren, Kjell Hjalmarsson & Arne Eriksson: Hemmets Journal 1921-1975, Liv 1937-1940, OBS 1944-1955, Chock 1963-1965, Allas veckotidning 1930-1975, Chock 1972-1975 och Hängmattan 1943

Jan Hultgren, Kjell Hjalmarsson och Arne Eriksson: Lektyr 1923-1972

Jan Hultgren: Vecko-revyn med Veckans chock 1935-1979, Film- och Bildjournalen 1921-1969, Vi damer 1944-1963, Fickjournalen/Hennes 1945-1977, Aurora 1893-1894, Hudibras 1947, Ur tiden och lifvet 1895-1899, Ny illustrerad tidskrift Aurora 1895, Illustreradt romanblad 1877

Jan Hultgren, Kjell Hjalmarsson & Arne Eriksson: Såningsmannen/Saxons 1905-1987, Brokiga blad 1907-1930, Svensk damtidning 1899-1967, Hemmets veckotidning 1929-1963, Mysterie-magasinet 1954-1955

Jan Hultgren, Kjell Hjalmarsson och Arne Eriksson: Tidsfördrif 1907-1964, 1968, Skånska, Svenska, Göteborgs- och Stockholmsföljetongen 1905-1908

Hundra årgångar berättar. Ur Vestmanlands Läns Tidning 1831-1930

 

J:

John-Erik Jansén: Arena 1951-1953. Register och bibliografiskt schema

Jury nummer 1 år 1990

 

L:

Mayre Lehtilä-Olsson: Register över utländsk skönlitteratur i svensk översättning i svenska kulturtidskrifter: BLM 1960-1977, Horisont 1969-1977, Artes 1975-1977

Thomas Liljegren: Följetonger i svensk dagspress 1955

Charlotta Lindh: Skönlitterärt utbud i dagspressen: En undersökning av Vestmanlands läns tidning, Upsala Nya tidning och Norrköpings tidningar under 1955 och 1985

Litteratur och samhälle. Meddelande från Avd. för litteratursociologi vid Litteraturhistoriska institutionen Nr 3 och 4 år 1965.

Gunnar Lundin: Svenskt novellregister 1973-1977, 1978-1982, 1983-1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 och 1995

 

M:

Iwan Morelius: Deckare och thrillers på svenska 1864-1973

 

N:

Lars-Erik Nygren: Aftonbladets Vecko- och Halfvecko-upplaga. En följetongsförteckning

Lars-Erik Nygren: Följetonger i några svenska dagstidningar. En förteckning

Lars-Erik Nygren: Följetonger i några svenska dagstidningar. Supplement

Lars-Erik Nygren: Följetonger i några svenska dagstidningar. Supplement nr 2-1

Lars-Erik Nygren: Komplement 1 - Följetonger i svenska dagstidningar

Lars-Erik Nygren: Romanförlag och Romanblad Supplement 3, del 5

Lars-Erik Nygren: Tidningsföljetonger i några svenska dagstidningar. Supplement 2-2

 

S:

Torsten Samzelius: Kumla julblad. Ett artikelindex

Börje Sik: Politiken, ungdomarna och fantasin : en undersökning av de politiska ungdomsförbundstidningarnas skönlitterära stoff 1955 och 1985

Erik Strand: Bibliografi över Enköpings-postens julnummer

Björn Sundelid: Sjuhäradsbygdens jul 1934-1965. Register

Svensk bok-katalog för åren 1921-1925, 1926-1930, 1931-1935, 1936-1940, 1941-1950, 1951-1955, 1956-1960, 1961-1965, 1966-1970, 1971-1975 och 1976-1985.

Svensk bokförteckning, årsbok: 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 (januari-februari), 1998 (mars-april), 1998 (maj-juli), 1998 (augusti-september), 1998 (oktober), 1998 (november-december), 1999 (mars-april), 1999 (maj-juli), 1999 (augusti-september), 1999 (oktober), 1999 (november-december), 2002 (januari-mars), 2002 (juli-september), 2002 (oktober-december), 2003 (januari-mars) och 2003 (april-juni)