Här nedan följer en förteckning över de publikationer Kapten Arthur Hastings figurerar i

OBS! Länkarna går enbart till första upplagan av boken (oavsett om det är den amerikanska eller brittiska utgåvan)

(I de fall det råder en skillnad mellan titeln i Storbritannien och USA anges båda titlarna)

 

1920-talet:

1. The Mysterious Affair at Styles 1920 (Amerikanska utgåvan)

    (Tillsammans med Hercule Poirot och Chief Inspector (Överinspektör) James Japp)

2. The Murder on the Links 1923 (Brittiska utgåvan)   

    (Tillsammans med Hercule Poirot och Chief Inspector (Överinspektör) James Japp)

3. Poirot Investigates 1924 (Brittiska utgåvan)   

    (Tillsammans med Hercule Poirot och Chief Inspector (Överinspektör) James Japp)

4. The Big Four 1927 (Brittiska utgåvan)

    (Tillsammans med Hercule Poirot och Chief Inspector (Överinspektör) James Japp)

 

1930-talet:

5. Peril at End House 1932 (Amerikanska utgåvan)

    (Tillsammans med Hercule Poirot och Chief Inspector (Överinspektör) James Japp)

6. Lord Edgware Dies 1933 (Brittiska utgåvan) / Thirteen at Dinner 1933 (Amerikanska utgåvan)

    (Tillsammans med Hercule Poirot och Chief Inspector (Överinspektör) James Japp)

7. The A.B.C. Murders 1936 (Brittiska utgåvan)

    (Tillsammans med Hercule Poirot och Chief Inspector (Överinspektör) James Japp)

8. Murder in the Mews and Other Stories 1937 / Dead Man's Mirror and Other Stories 1937 (Amerikanska utgåvan)

    (Tillsammans med Hercule Poirot och Chief Inspector (Överinspektör) James Japp)

9. Dumb Witness 1937 (Brittiska utgåvan) / Poirot Loses a Client 1937 (Amerikanska utgåvan)

    (Tillsammans med Hercule Poirot)

 

1960-talet:

10. The Adventure of the Christmas Pudding and a Selection of Entrées 1960

      (Tillsammans med Hercule Poirot)

11. 13 for Luck! A Selection of Mystery Stories for Young Readers 1961 (Amerikanska utgåvan)

      (Tillsammans med Hercule Poirot och Chief Inspector (Överinspektör) James Japp)

 

1970-talet:

12. Poirot's Early Cases 1974 (Brittiska utgåvan) / Hercule Poirot's Early Cases 1974

      (Tillsammans med Hercule Poirot och Chief Inspector (Överinspektör) James Japp)

13. Curtain: Poirot's Last Case 1975 (Brittiska utgåvan)

      (Tillsammans med Hercule Poirot)

 

1990-talet:

14. While the Light Lasts and Other Stories 1997

      (Tillsammans med Hercule Poirot och Chief Inspector (Överinspektör) James Japp)

15. Black Coffee 1998 (Brittiska utgåvan)

      (Tillsammans med Hercule Poirot och Chief Inspector (Överinspektör) James Japp)

 

2010-talet:

16. The Big Four 2016 (Detective Club Crime Classics 1)

      (Tillsammans med Hercule Poirot och Chief Inspector (Överinspektör) James Japp)