Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Katt bland duvor

Förlag: Bonniers

Tryckår: 1960

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: Cat Among the Pigeons 1959 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA året därpå, se: Amerikanska utgåvan.

Översättning: Torsten Blomkvist (1912-1967) 

Omslag: Per Beckman (1913-1989)

Bindning: Häftad.

Storlek: 210 x 132 millimeter.

Pris: 13:75 kronor.

Sidantal: 219 sidor.

Problemlösare: Hercule Poirot

Kommentar: Boken förekommer även i en variant, se: Läsexemplar för Bokhandeln.

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med titeln, baksidan är blank. Sedan följer titelsidan med författarnamnet, titeln och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står översättarens namn, originalets titel, copyrighten, tryckeristaden, tryckeriets namn samt årtalet.

På nästa sida (sidan fem) börjar boken med:
Prolog
SOMMARTERMIN

Texten slutar på sidan 217 och sidan därefter är blank. På den opaginerade sidan 219 finns en innehållsförteckning, baksidan är blank och därefter - på den opaginerade sidan 221 - finns en lista över tidigare böcker av Agatha Christie från och med En dos stryknin 1929 till och med Prövad oskuld 1959. Baksidan är blank och sist kommer ett eftersttsblad.

 

Senare upplagor av denna titel:

1. Katt bland duvor 1960 (11/13 tusendet)

2. Katt bland duvor 1963 (Zebra-bok nummer 166)

3. Katt bland duvor 1972 (Delfinserien nummer 446 (Första upplagan))

4. Katt bland duvor 1974 (Delfinserien nummer 446 (Andra upplagan))

5. Katt bland duvor 1981 (Delfinserien nummer 446 (Ny upplaga))

6. Katt bland duvor 1986 (Stora Romanklubben (Första tryckningen))

7. Katt bland duvor 1987 (Stora Romanklubben (Andra tryckningen))

8. Katt bland duvor 1988 (Stora Romanklubben (Tredje tryckningen))

Kommentar: Boken även publicerad i Följetongsformat samt utgiven i andra Bokformat.