Kenneth Farnhill

Här nedan följer en förteckning över de detektivromaner respektive romaner (under pseudonymen Mary Westmacott) där Kenneth Farnhill står för omslaget.

Förteckningen är indelad i två olika kategorier uifrån publiceringstyp.

 

Detective Novels

 

Novels