Kjell Ekström

Här nedan följer en förteckning över de novellpubliceringar Kjell Ekström är redaktör för

Förteckningen sorterad i utgivningsordning och utgår från titeln på det bidrag Christie skrivit

 

Noveller i tidningar & tidskrifter:

1950-talet:

1. Intermezzo på Mallorca 1959 (Thrillermagasinet. Urval av världens bästa deckare nummer 1)

2. Det arkadiska rådjuret 1959 (Thrillermagasinet. Urval av världens bästa deckare nummer 2)

3. Tisdagsklubben 1959 (Thrillermagasinet. Urval av världens bästa deckare nummer 5)

4. Reagens på mord 1959 (Thrillermagasinet. Urval av världens bästa deckare nummer 6)

5. Mr. Quin gör visit 1959 (Thrillermagasinet. Urval av världens bästa deckare nummer 8)

 

1960-talet:

6. Mr. Davenheims försvinnande 1960 (Thrillermagasinet. Urval av världens bästa deckare nummer 5-6)

7. Tragedin på Marston Manor 1960 (Thrillermagasinet. Urval av världens bästa deckare nummer 7-8)