Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Klockorna

Förlag: Schildts Förlag

Tryckår: 1964

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: The Clocks 1963 (Brittiska utgåvan) respektive 1964 (Amerikanska utgåvan)

Översättare: Torsten Blomkvist (1912-1967)

Omslag: Per Beckman (1913-1989)

Bindning: Häftad.

Storlek: 211 x 132 millimeter.

Pris: 10:60 Nmk

Sidantal: 210 sidor.

Problemlösare: Hercule Poirot

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med titeln, baksidan är blank. Därefter kommer titelsidan med författarnamnet, titeln, ordet detektivroman samt förlagsnamnet. På titelsidans baksida står översättarens namn, originalets titel, copyright, tryckorten, tryckeriets namn samt årtalet

Därefter börjar boken på sidan fem med:

PROLOG

Texten slutar på sidan 210 och på den opaginerade sidan 211 finns en förteckning över tidigare verk av Agatha Christie från En dos stryknin 1929 till och med Spegeln sprack från kant till kant 1963 och till sist kommer en blank sida.

 

Senare upplagor av denna titel:

1. Klockorna 1966 (Zebra-bok nummer 204)

Kommentar: Se även Följetongsformat respektive (övriga) Bokformat.