Den 17 April 1937 står följande text att läsa i Dagens Nyheter om följetongen Korten på bordet:

"I den nya följetong som börjar i morgon få Dagens Nyheters läsare nöjet att följa den lille Hercule Poirots finurliga metoder såsom privatdetektiv i Agatha Christies roman "Korten på bordet". Romanen lär vara förfatarinnans tjugonde i ordningen. En av bifigurerna däri är en förfatarinna till 32 detektivromaner, som på flera roande sidor beskriver sitt hantverks svårigheter. Om någon bör Agatha Christie förvisso känna till dessa, men hon övervinner dem fortfarande med största lätthet. Hennes stora förtjänst är att hennes intriger äro tillräckligt invecklade för att intressera läsaren, men inte så tillkrånglade att han känner sig bortkollrad.

I föreliggande fall var offret en syrier som bodde i London och excellerade i att imitera Mefisto. Han satt vid brasan under det att fyra av hans gäster spelade bridge i samma rum och de övriga fyra, bland vilka Poirot befann sig, i rummet intill. Syriern, som i förväg berättat för Poirot att var och en av de fyra bridgespelarna i hans rum under sitt förflutna liv hade varit vållande till annans död, fick med livet betala för sitt bistra skämt. Poirot och hans vän, överintendet Battle, hade fyra levnadshistorier att närmare undersöka - en läkares, en upptäcksresandes, en sextitreårig änkas och en tjugufemårig flickas, och under arbetet därmed kände Poirot sig föranlåten att bl. a. i detalj granska bridgeprotokollen samt att köpa nitton par silkesstrumpor för 37 kr. paret."