Titel: Kvinnan ingen kände

Förlag: Saxon & Lindströms Förlag

Publicerande tidning: Svensk Damtidning

Tryckår: 1958

Publiceringsnummer: Nummer 9 till 21 (Följetongen förhandsannonseras med en längre artikel i nummer 8)

Tryckeri: Saxon & Lindströms Fotogravyranstalt, Stockholm

Originaltitel: 4.50 from Paddington 1957 (Brittiska utgåvan) och What Mrs. McGillicuddy Saw! 1957 (Amerikanska utgåvan)

Svensk boktitel: 4.50 från Paddington 1958 (se nedan) 

Översättare: Britte-Marie Bergström (född Wendbladh, 1920-2005)

Illustratör: K. J. Petts

Sidantal: Ej löpande paginering.

Pris: 50 öre per tidning.

Problemlösare: Jane Marple

 

Andra publiceringar som följetong:

4.50 från Paddington 1959 (Tidsfördrif)

4.50 från Paddington 1960 (Sydsvenska Dagbladet Snällposten)

4.50 från Paddington 1962 (Norrköpings Tidningar)

 

Bokformsoriginal:

4.50 från Paddington 1958 (Förhandsexemplar)

4.50 från Paddington 1958 (Läsexemplar)

4.50 från Paddington 1958