Ladies' Home Journal

Här nedan följer en förteckning över alla publiceringar i amerikanska Ladies' Home Journal

Förteckningen är sorterad i publiceringsordning

 

1930-talet:

1932 - Volym LIIX, Nummer 1: The Mystery of the Baghdad Chest (HP + KAH och JJ)

1932 - Volym LIIX, Nummer 6: The Second Gong (HP)

1935 - Volym LII, Nummer 6: How Does Your Garden Grow? (HP)

 

1950-talet:

1959 - Volym LXXVI, Nummer 11: Cat Among the Pigeons (HP)

 

1960-talet:

1962 - Volym LXXIX, Nummer 4: The Pale Horse (AO)

 

1970-talet:

1975 - Volym XCII, Nummer 7 till Volym XCII, Nummer 8: Curtain: Poirot's Last Case (HP + KAH)

1976 - Volym XCIII, Nummer 7 till Volym XCIII, Nummer 8: Sleeping Murder (JM)