Lagerstedt

Här nedan följer en förteckning över de noveller Lagerstedt har illustrerat

Förteckningen sorterad i utgivningsordning

 

Noveller i tidningar & tidskrifter:

1930-talet:

1. Trädgårdsmysteriet 1935 (Stockholms-Tidningen 25 Augusti)

2. Trädgårdsmysteriet 1935 (Aftonbladet 4 September)