Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Långa skuggor

Förlag: Bonniers (Albert Bonniers Förlag)

Tryckår: 1973

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: Elephants Can Remember 1972 (Brittiska utgåvan) och Elephants Can Remember 1972 (Amerikanska utgåvan)

Översättare: Magnus K:son Lindberg (1909-1983)

Omslag: Herbert Lindgren

Bindning: Häftad. Cirkulationsetikett och etikett: Läsexemplar för Bokhandeln på sista sidan.

Storlek: 210 x 130 millimeter.

ISBN: 91-0-038966-8

Sidantal: 210

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Mrs. Ariadne Oliver)

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med författarnamnet och titeln, baksidan är blank. Därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står en dedikation till Molly Myers, ISBN-numren, översättarens namn, originalets titel, copyright, tryckeriets namn, årtalet samt tryckeristaden. På sidan därefter finns en innehållsförteckning och baksidan blank.

På nästkommande sida (sidan sju) börjar boken med:

En litterär lunch

Texten slutar på sidan 210, på sidorna 211-212 finns en förteckning över tidigare böcker av Agatha Christie från och med En dos stryknin 1929 till Nemesis. Till sist kommer två eftersättsblad och på sista sidan sitter de båda etiketterna.