Läsexemplar för Bokhandeln

Noveller i antologier

Här nedan följer en förteckning över de - hittills - funna Läsexemplar för Bokhandeln av antologier där bidrag av Christie ingår.

Förteckningen är sorterad kronologiskt efter utgivningsdecennium.

 

1940-talet**

 

1950-talet**

 

1960-talet**

 

1970-talet

 

1980-talet**

 

1990-talet**

 

2000-talet**

 

2010-talet**

 

2020-talet**

 

** = Inga antologier (läsexemplar för bokhandeln) funna under detta decennium.