Titel: Lord Edgwares död

Förlag: Dagens Nyheter

Tryckår: 1933-1934

Publiceringsdatum: Publicerad mellan 7 December 1933 och 25 Januari 1934. (Förhandsannonserades den 6 December)

Tryckeri: Dagens Nyheters Tryckeri Stockholm

Originaltitel: Lord Edgware Dies 1933 (Brittiska utgåvan) och Thirteen at Dinner 1933 (Amerikanska utgåvan)

Svensk boktitel: Tretton vid bordet 1935 (se nedan) 

Översättare: Översättning.

Sidantal: 368

Problemlösare: Hercule Poirot (tillsammans med Kapten Arthur Hastings och Överinspektör James Japp)

 

DETALJER: På titelsidan står det titeln, författarnamnet, information om översättningen, tryckeristaden, årtalet samt tryckeriet. På sidan tre börjar boken med KAPITEL 1. En teaterföreställning.

 

Andra publiceringar som följetong:

-

 

Bokformsoriginal:

Tretton vid bordet 1935 (Bonniers detektivromaner (Förlagsetiketterad))

Tretton vid bordet 1935 (Bonniers detektivromaner)