Magnus Röhl

Här nedan följer en förteckning över de antologier Magnus Röhl är redaktör för.

Förteckningen är sorterad kronologiskt efter utgivningsdecennium.

 

1980-talet