Titel: Mördande idyll

Förlag: Veckojournalen 

Tryckår: 1947

Publiceringsnummer: Nummer 28 till 41

Tryckeri: ?

Originaltitel: Murder is Easy 1939 (Brittiska utgåvan) och Easy to Kill 1939 (Amerikanska utgåvan)

Svensk boktitel: Mord är lätt 1970 (se nedan)

Översättare: ?

Illustratör: ?

Sidantal: Ej löpande paginering.

Pris: ?

Problemlösare: Kommissarie Battle

 

Andra publiceringar som följetong:

Miss Pinkertons upptäckt 1940 (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning)

Den svarta skuggan 1950 (Hela världen)

 

Bokformsoriginal:

Mord är lätt 1970 (Albert Bonniers Förlag)

Mord är lätt 1970 (Schildts Förlag)