Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Mordet på Orientexpressen

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1936

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: Murder on the Orient Express 1934 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA samma år under titeln Murder in the Calais Coach.

Översättare: M. Isberg (Märta Isberg)

Omslag: -

Serie: Bonniers detektivromaner ("Pistolserien")

Bindning: Halvfranskt band.

Storlek: 8:o

Pris: Okänt.

Sidantal: 284 sidor.

Huvudkaraktär/Detektiv: Hercule Poirot

Kommentar: Observera att förevarande utgåva EJ är omnämnd i Albert Bonniers Förlagskatalog 1928-1940. Utgåvan förekommer inte heller i vare sig Libris eller
                      Svensk Bok-katalog (1936-1940).

 

DETALJBESKRIVNING:

Först i boken kommer kommer två försättsblad och därefter följer smutstitelsidan med författarnamnet och titeln. Smutstitelsidans baksida innehåller en text om Christie. Sidan därefter är titelsidan med författarnamnet, titeln, översättarens namn, förlagsorten och förlagsnamnet. På titelsidans baksida står originalets titel, tryckorten, tryckeriets namn och tryckåret.

På nästkommande sida (sidan fem) står texten:
FÖRSTA DELEN
FAKTA.

Efterföljande sida är blank och på sidan sju börjar boken med:
EN FÖRNÄMLIG PASSAGERARE PÅ TAURUSEXPRESSEN

Texten slutar på sidan 281 och sidan därefter är blank. På efterföljande båda (opaginerade sidor) finns en innehållsförteckning innan bokens inlaga avslutas med två eftersättsblad.

 

ÖVRIGA UPPLAGOR:

1a.   Mordet på Orientexpressen 1953 (Trumf-serien - Häftad)

1b.   Mordet på Orientexpressen 1953 (Trumf-serien - Inbunden)

1c.   Mordet på Orientexpressen 1953 (Trumf-serien - Inbunden utan omslagsbild)

2.     Mordet på Orientexpressen 1957 (En Zebra-bok nummer 46)

3.     Mordet på Orientexpressen 1964 (Delfinserien nummer 110 - Första upplagan)

4.     Mordet på Orientexpressen 1965 (Delfinserien nummer 110 - Andra upplagan)

5.     Mordet på Orientexpressen 1970 (Delfinserien nummer 110 - Tredje upplagan)*

6.     Mordet på Orientexpressen 1973 (Delfinserien nummer 110 - Fjärde upplagan)

7.     Mordet på Orientexpressen 1974 (Delfinserien nummer 110 - Femte upplagan)

8.     Mordet på Orientexpressen 1974 (Bokklubben Svalan - Första upplagan)

9.     Mordet på Orientexpressen 1975 (Bokklubben Svalan - Andra upplagan)

10.   Mordet på Orientexpressen 1977 (Delfinserien nummer 110 - Sjätte upplagan)

11a. Mordet på Orientexpressen 1984 (Bonniers)*

11b. Mordet på Orientexpressen 1984 (Schildts)

12.   Mordet på Orientexpressen 1985 (Bonniers - 21/30 tusendet)

13.   Mordet på Orientexpressen 1988 (Bonnierpocket)

14.   Mordet på Orientexpressen 1990 (Agatha Christie 1890-1990)

15.   Mordet på Orientexpressen 1995 (Bonnierpocket - Andra tryckningen)

16.   Mordet på Orientexpressen 2001 (Bonnierpocket - Andra utgåvan)

17.   Mordet på Orientexpressen 2014 (Agatha Christie 125 år Jubileumsutgåva)

18.   Mordet på Orientexpressen 2016

19.   Mordet på Orientexpressen 2017

20.   Mordet på Orientexpressen 2019

21.   Mordet på Orientexpressen 2020

22.   Mordet på Orientexpressen 2020

23.   Mordet på Orientexpressen 2021

        Kommentar 1: Utöver ovan nämnda tryckta utgåvor förekommer titeln även i andra (bok-)format.

        Kommentar 2: Titeln är även publicerad som följetong.

        Kommentar 3: Annorstädes återfinns även utdrag ur romanen.

 

* Förekommer även i en "variant"!