Titel: Mysteriet i Sittaford

Förlag: Dagens Nyheter

Tryckår: 1932

Publiceringsdatum: Publicerad mellan 21 Juli och 4 September

Tryckeri: Dagens Nyheters Tryckeri Stockholm

Originaltitel: The Murder at Hazelmoor 1931 (Amerikanska utgåvan) och The Sittaford Mystery 1931 (Brittiska utgåvan)

Svensk boktitel: Mördande seans 1986 (se nedan)

Översättare: Översättning.

Sidantal: 367

Problemlösare: Ingen i den här följetongen.

 

DETALJER: På titelsidan står det titeln, författarnamnet, information om översättningen, tryckeristaden, årtalet samt tryckeriet. På sidan tre börjar boken med KAPITEL 1. Sittaford House.

   

Andra publiceringar som följetong:

Mysteriet i Sittaford 1958 (Sydsvenska Dagbladet Snällposten)

Borddansmysteriet 1969 (Svenska Dagbladet)

 

Bokformsoriginal:

Mördande seans 1986 (Albert Bonniers Förlag)

Mördande seans 1986 (Schildts Förlag)