Noveller i antologier

1980-talet

 

1980:

Dödens skvallerspegel 1980 (I antologin I ett nötskal. En deckarantologi)

 

1983:

Den sista seansen 1983 (I antologin Domedagsbyn ...och andra sällsamma berättelser)

 

1986:

Det erymanthiska vildsvinet 1986 (I antologin Med list och våld. Detektivnoveller i urval)

 

1988:

The Case of the Perfect Maid 1988 (I läroboken Accent on English 1. Textbook)