Noveller i antologier

1990-talet

 

1992:

Blodet på trottoaren 1992 (I antologin Medvind 2. Antologi)

 

1993:

För mycket sås på fisken 1993 (I antologin Dukat för mord. 22 matmord ur världslitteraturen i urval)

 

1995:

The Affair at the Victory Ball 1995 (I antologin Whodunnit? From Detective Novel to Crime Story)

 

1997:

Den blå pelargonen 1997 (I antologin Kvinnans list. En deckarantologi)

 

1999:

Blodet på trottoaren 1999 (I antologin Svenska Plus. Svenska för grundskolans senare del. Antologi C: Klassiskt och modernt)