Noveller i antologier

2000-talet

 

2002:

Sällskapsdamen 2002 (I antologin 13 lektioner i brott. En deckarantologi)

Damen med slöjan 2002 (I antologin Arena: Svenska för grundskolans senare del. Antologi 2)

 

2005:

Tisdagsklubben 2005 (I antologin Plus: Svenska för grundskolans senare del Antologi 3)