Bild 2: Ryggen     Bild 3: Bakre omslaget

Titel: Oändlig natt

Förlag: Albert Bonniers Förlag

Tryckår: 1968

Tryckeri: Alb. Bonniers boktryckeri Stockholm

Originaltitel: Endless Night 1967 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA året därpå, se: Amerikanska utgåvan.

Översättning: Sven Bergström (1920-1976)

Omslag: Per Beckman (1913-1989)

Bindning: Häftad

Storlek: 210 x 130 millimeter.

Pris: 26:50 kronor.

Sidantal: 207 sidor.

Problemlösare: Ingen i den här boken.

Kommentar: Boken förekommer även i två Varianttyper.

 

DETALJER: Först kommer smutstitelsidan med titeln, baksidan är blank. Därefter följer titelsidan med författarnamnet, titeln, förlagsnamnet och förlagsorten. På titelsidans baksida står översättarens namn, originalets titel, copyright, tryckeriets namn, årtalet samt tryckorten. På sidan därefter finns en dedikation till Nora Prichard, och på baksidan står ovan nämnda dikt av William Blake.

På nästkommande sida (sidan sju) börjar boken med:
Första boken I

Texten slutar på sidan 207 och på den efterföljande opaginerade sidan finns en förteckning över tidigare böcker av Agatha Christie från En dos stryknin 1929 till och med Tredje flickan 1967. 

 

Senare upplagor av denna titel:

1. Oändlig natt 1986 (Bonnierpocket (Första upplagan))

2. Oändlig natt 1987 (Bonnierpocket (Andra upplagan))

3. Oändlig natt 1988 (Stora Romanklubben)

Kommentar: Se även Följetongsformat respektive (övriga) Bokformat.