Titel: Oändlig natt

Förlag: Svenska Dagbladet

Tryckår: 1967-1968

Publiceringsdatum: Publicerad mellan 22 December 1967 och 26 Februari 1968

Tryckeri: ?

Originaltitel: Endless Night 1967 (Brittiska utgåvan) och Endless Night 1967 (Amerikanska utgåvan)

Svensk boktitel: Oändlig natt 1968 (se nedan)

Översättning: Sven Bergström (1920-1976)

Sidantal: 252

Problemlösare: Ingen i den här följetongen.

 

Andra publiceringar som följetong:

-

 

Bokformsoriginal:

Oändlig natt 1968 (Albert Bonniers Förlag (Förhandsexemplar))

Oändlig natt 1968 (Albert Bonniers Förlag (Läsexemplar))

Oändlig natt 1968 (Albert Bonniers Förlag)

Oändlig natt 1968 (Schildts Förlag)