Titel: Oändlig natt

Publicerad i: Svenska Dagbladet

Tryckår: 1967-1968

Publiceringsdatum: Publicerad mellan 22 December 1967 och 26 Februari 1968

Tryckeri: ?

Originaltitel: Endless Night 1967 (Brittiska utgåvan)
Utgiven i USA året därpå, se: Amerikanska utgåvan.

Svensk boktitel: Oändlig natt 1968 (Albert Bonniers Förlag)
Boken finns även utgiven i en delupplaga av Schildts Förlag.

Översättning: Sven Bergström (1920-1976)

Sidantal: 252 sidor.

Problemlösare: Ingen i den här följetongen.

 

Övriga följetongspubliceringar:

Detta är den enda kända följetongspubliceringen.