Titel: På Orientexpressen

Förlag: Svenska Dagbladet

Tryckår: 1934

Publiceringsdatum: Publicerad mellan 2 Augusti och 10 September

Tryckeri: Svenska Dagbladets tryckeri Sthlm

Originaltitel: Murder on the Orient Express 1934 (Brittiska utgåvan) och Murder in the Calais Coach 1934 (Amerikanska utgåvan)

Svensk boktitel: Mordet på Orientexpressen 1936 (se nedan)

Översättare: Bemyndigad översättning för Svenska Dagbladet.

Sidantal: 314

Problemlösare: Hercule Poirot

 

DETALJER: På titelsidan står det titeln, författarnamnet, information om översättningen, tryckeriet, tryckeristaden samt årtalet. På sidan tre står det FÖRSTA DELEN Fakta och på sidan fem börjar boken med FÖRSTA KAPITLET En förnämlig passagerare på Taurusexpressen

 

Andra publiceringar som följetong:

Mordet på Orientexpressen 1955 (Gefle Dagblad)

Mordet på Orientexpressen 1978 (Göteborgs-Posten)

Mordet på Orientexpressen 1979 (Upsala Nya Tidning)

Mordet på Orientexpressen 1982 (Hudiksvalls Tidning)

Mordet på Orientexpressen 1982 (Hallands Nyheter)

 

Bokformsoriginal:

Mordet på Orientexpressen 1936 (Bonniers detektivromaner (Häftad) (Förlagsetiketterad "Å&Å"))

Mordet på Orientexpressen 1936 (Bonniers detektivromaner (Häftad))

Mordet på Orientexpressen 1936 (Bonniers detektivromaner (Häftad) (Triangelstämplad med liten stämpel))

Mordet på Orientexpressen 1936 (Bonniers detektivromaner (Häftad) (Triangelstämplad med större stämpel))

Mordet på Orientexpressen 1936 (Bonniers detektivromaner (Häftad) Triangelstämplad med både liten och större stämpel))

Mordet på Orientexpressen 1936 (Bonniers detektivromaner (Halvfranskt band, Variant 1))

Mordet på Orientexpressen 1936 (Bonniers detektivromaner (Halvfranskt band, Variant 2))