Här nedan följer en förteckning över de böcker som ingår i serien

Penguin Books

 

1950-talet:

1. Peril at End House. Engelsk-Svensk Paragloss nr 9 1950