Per Beckman

Här nedan följer en förteckning över de följetonger där Per Beckman står för omslagsillustrationen.

Förteckningen är indelad i två olika kategorier utifrån publiceringstyp.

 

1960-talet:

1. Ett karibiskt mysterium 1966 (Upsala Nya Tidning)

2. Klockorna 1967 (Upsala Nya Tidning)