Peter Haining

Här nedan följer en förteckning över de publiceringar Peter Haining är redaktör för

Förteckningen sorterad i utgivningsordning och utgår från titeln på det bidrag Christie skrivit

 

Noveller i antologier:

1990-talet:

1. För mycket sås på fisken 1993