Agatha Christies detektiver

Att skapa sig en översikt över Agatha Christies verk är inte det lättaste.

Vilken problemlösare figurerar egentligen i vilken bok?

Här nedan presenterar jag en förteckning över samtliga problemlösare Agatha Christie skrivit om.

 

Kommissarie Battle 

      

Tommy och Tuppence Beresford

 

Kapten Arthur Hastings

 

Charles Hayward

 

Överinspektör James Japp

 

Victoria Jones

 

Jane Marple

 

Mrs. Ariadne Oliver

 

Hercule Poirot

 

Parker Pyne

 

Harley Quin

 

Colonel Johnny Race

 

Mr. Satterthwaite

 

Problemlösare saknas