Här nedan följer en förteckning över de publikationer där det inte förekommer någon problemlösare

OBS! Länkarna går enbart till första upplagan av boken (oavsett om det är den amerikanska eller brittiska utgåvan)

(I de fall det råder en skillnad mellan titeln i Storbritannien och USA anges detta inom parentes)

 

1930-talet:

The Murder at Hazelmoor 1931 (Amerikanska utgåvan) (The Sittaford Mystery, Storbritannien)

The Hound of Death and Other Stories 1933 (Brittisk novellsamling)

The Listerdale Mystery 1934 (Brittisk novellsamling)

Why Didn't They Ask Evans? 1934 (Brittiska utgåvan) (The Boomerang Clue, USA)

Ten Little Niggers 1939 (Brittiska utgåvan) (And Then There Were None, USA)

 

1940-talet:

Death Comes as the End 1944 (Amerikanska utgåvan)

 

1950-talet:

Destination Unknown 1954 (Brittiska utgåvan) (So Many Steps to Death, USA)

Ordeal by Innocence 1958 (Brittiska utgåvan)

 

1960-talet:

Endless Night 1967 (Brittiska utgåvan)

 

1970-talet:

Passenger to Frankfurt. An Extravaganza 1970 (Brittiska utgåvan)

 

1980-talet:

The Agatha Christie Hour 1982 (Brittisk novellsamling)

 

1990-talet:

Problem at Pollensa Bay and Other Stories 1991

The Unexpected Guest 1999 (Brittiska utgåvan)

 

Teaterpublikationer/Theatrical Publications (Plays):

1930-talet:

Tea for Three. A Play in One Act 1939 (Brittiska utgåvan)

 

1970-talet:

Akhnaton. A Play in Three Acts 1973 (Brittiska utgåvan)